آکادمی برنامه‌نویسی امیرحسین نائی

از یادگیری تا کسب درآمد همراهت هستیم

یادگیری برنامه‌نویسی از صفر

از یادگیری تا کسب‌درآمد همراهت هستیم

با افتخار؛ تا الان به بیشتر از 50,000 دانشجو کمک کرده ایم...

مهارتت رو بسنج

کوئیز پایتون

30 سوال تستی 10.0 دقیقه زمان 0
شروع

کوئیز HTML

21 سوال تستی 7.0 دقیقه زمان 0
شروع

کوئیز CSS

24 سوال تستی 8.0 دقیقه زمان 0
شروع

کوئیز JavaScript

21 سوال تستی 8.0 دقیقه زمان 0
شروع

کوئیز دیتابیس MySQL

22 سوال تستی 8.0 دقیقه زمان 0
شروع

تخفیف فقط برای شما

قابل استفاده روی تمام محصولات آموزشی

کد: 

        
    
مشاوره رایگان