کوئیز HTML

21 سوال تستی 07:00 دقیقه هزینه ورود: 0
این کوئیز شامل 21 سوال تستیه که در زمان 07:00 دقیقه باید جواب بدی. هزینه این کوئیز 0 است.
توجه کن که این یه تست ساده ست و قبولی توی این تست به معنی مسلط بودن به مبحث مربوطه نیست!
ورود
مشاهده سایر کوئیزها

تخفیف فقط برای شما

قابل استفاده روی تمام محصولات آموزشی

کد: 

        
    
مشاوره رایگان